Συμμετέχοντας σε οποιαδήποτε υπηρεσία της NT Method, δηλώνετε την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή του συνόλου των παρακάτω όρων.

Παρακαλώ διαβάστε με προσοχή τους παρακάτω όρους χρήσης.

 

 

Ορισμοί στο παρόν κείμενο

 1. Ως Δημιουργός ορίζεται ο ιδιοκτήτης και εμπνευστής όλων των υλικών και υπηρεσιών της NT Method.
 2. Η NT Method ως γνωστικό αντικείμενο, και ως εταιρία, ορίζονται ως NT Method.
 3. Ως Έργο ή Υλικό ορίζεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται από την NT Method και παρέχεται έναντι χρηματικής αμοιβής μετά από ειδική συμφωνία, για αποκλειστική αξιοποίηση από τον Πελάτη. Το Έργο ή και το Υλικό μπορεί να είναι σε:
  • Γραπτή μορφή
  • Οπτικοακουστική μορφή
  • Προφορική μορφή
 4. Ως Υπηρεσίες ορίζεται οποιαδήποτε ατομική ή ομαδική υπηρεσία προέρχεται και παρέχεται από την NT Method και δίνεται μετά από ειδική συμφωνία για προσωπική χρήση και αξιοποίηση αποκλειστικά από τον Πελάτη. Οι Υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν:
  • Διδασκαλία
  • Καθοδήγηση
  • Συμβουλευτική
  • Στρατηγικές
  • Ασκήσεις
  • Διαδικασίες
  • Σεμινάρια – Ομιλίες – Διαλέξεις
 5. Ως Εφαρμογή ή Διαδικασία ορίζεται οποιαδήποτε υπηρεσία πρακτικής φύσης παραδίδεται σε έναν ή περισσότερους πελάτες, μέσα στα πλαίσια της NT Method και NTM Coaching.
 6. Ως NTM Coaching ορίζουμε οποιαδήποτε υπηρεσία λαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο από την ομάδα της NT Method και τους πιστοποιημένους αντιπροσώπους της.
 7. Ως Πελάτης ορίζεται κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που:
  • Έχει λάβει στο παρελθόν υπηρεσίες από την NT Method
  • Είναι σε διαδικασία συμμετοχής και πρόκειται να του παρασχεθούν υπηρεσίες από την NT Method
 8. Ως Coach ή NTM Coach ορίζεται το πρόσωπο που παραδίδει μια ατομική ή ομαδική υπηρεσία NT Method Coaching.
 9. Ως Μάθημα ορίζεται οποιαδήποτε υπηρεσία γίνεται μέσω διαδικτύου και αποτελείται από ένα ή περισσότερα webinars (σεμινάρια μέσω διαδικτύου).
 10. Ως Εισηγητής ορίζεται το πρόσωπο που παραδίδει ένα σεμινάριο της NT Method, είτε αυτό είναι διαδικτυακό, είτε με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων.

 

Γενικοί Όροι Χρήσης

 1. Αν δεν συμφωνείτε με οτιδήποτε στους παρακάτω Όρους Χρήσης και στα Πνευματικά Δικαιώματα, παρακαλώ να μην λάβετε μέρος σε οποιαδήποτε διαδικασία ή υπηρεσία της NT Method.
 2. Ο Νάσος Θεοδοσόπουλος είναι ο δημιουργός, εμπνευστής και συγγραφέας του υλικού και υπηρεσιών της NT Method, τα οποία και αποτελούν τις προσωπικές του απόψεις σχετικά με τη ζωή και τον άνθρωπο, οι δε μέθοδοι, διαδικασίες κ.λ.π. που χρησιμοποιεί ο δημιουργός κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσίας προς τον Πελάτη, προστατεύονται ως ορίζεται στο ν. 2121/93 περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο Πελάτης δεσμεύεται και δηλώνει ότι γνωρίζει την υποκειμενική αυτή φύση, ως και τη νομική τοιαύτη, και τα αποδέχεται.
 3. Ο Δημιουργός, το Έργο και η NT Method δεν αντικαθιστά με κανέναν τρόπο τους επαγγελματίες και νόμιμους αντιπροσώπους μιας επιστήμης ή κλάδου (όπως ψυχολόγους, γιατρούς, κ.λπ.). Αν οποιαδήποτε συμβουλή ή άσκηση αντιτίθεται με εξειδικευμένη θεραπευτική αγωγή και ψυχολογική υποστήριξη προερχόμενη από εξειδικευμένο επαγγελματία (ιατρό, ψυχολόγο, κλπ), ο Πελάτης αποδέχεται ότι θεωρείται πιο έγκυρη εκείνη του επαγγελματία.
 4. Ο Πελάτης δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι ενήλικος και ότι από την έναρξη της επικοινωνίας του με την NT Method έχει γνωστοποιήσει ότι δεν πάσχει από διαγνωσμένο ψυχικό νόσημα ή πρόβλημα υγείας, για τα οποία του έχει συστηθεί εξειδικευμένη παρακολούθηση από ιατρό ή και φαρμακευτική αγωγή (συνταγογραφούμενη ή όχι).
 5. Ο Πελάτης δηλώνει υπεύθυνα ότι εφόσον κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών από την NT Method διαγνωστεί ψυχικό νόσημα ή πρόβλημα υγείας για το οποίο έχει καταφύγει σε ιατρική συμβουλή, θα το γνωστοποιήσει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση. Ο Πελάτης αναλαμβάνει προσωπικά ο ίδιος και εξ ολοκλήρου την ευθύνη να διασταυρώσει ή όχι το σύνολο των πληροφοριών που λαμβάνει από την NT Method και να ακολουθήσει κατά τη βούλησή του οτιδήποτε θεωρεί σωστό και επωφελές για τον ίδιον.
 6. Ο Πελάτης αναλαμβάνει προσωπικά ο ίδιος και εξ ολοκλήρου την ευθύνη να διασταυρώσει ή όχι το σύνολο των πληροφοριών που λαμβάνει από την NT Method και να ακολουθήσει κατά τη βούλησή του οτιδήποτε θεωρεί σωστό και επωφελές για τον ίδιον.
 7. Ο Δημιουργός και η NT Method παρέχουν το έργο τους υποστηρικτικά και “ως έχει”. Δηλαδή, δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις αποφάσεις, πράξεις ή παραλείψεις του Πελάτη και τις συνέπειες αυτών και συνακόλουθα δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια οποτεδήποτε προκληθεί, εντός ή εκτός του χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών της NT Method, σωματική, ψυχολογική, κοινωνική ή οικονομική. Δεν φέρουν επίσης καμία ευθύνη αν το άτομο ισχυριστεί ότι η NT Method τον οδήγησε σε συγκεκριμένες πράξεις ή του προκάλεσε συγκεκριμένες ψυχολογικές ή παθολογικές καταστάσεις.
 8. Ο Δημιουργός και η NT Method δεν φέρουν καμία ευθύνη για υλικό και υπηρεσίες που βρέθηκαν ή παραδόθηκαν από άλλες πλην της ΝΤ Μethod και του Δημιουργού πηγές μη εξουσιοδοτημένες από τη διοίκηση, έστω και αν υπήρχε για αυτές, είτε φανερή σύνδεση με το πρωτότυπο έργο, είτε όχι, και είτε παραδόθηκαν με ή χωρίς αμοιβή, σε πρόσωπα με τα οποία δεν συνδέεται η ΝΤ Μethod. Κάθε τέτοιο υλικό και υπηρεσία δεν αναγνωρίζεται ούτε θεωρείται με κανέναν τρόπο NT Method.
 9. Απαγορεύεται ρητώς σε οποιονδήποτε η συμμετοχή σε οποιαδήποτε υπηρεσία περιέχει πρακτικές εφαρμογές, και συγκεκριμένα απαγορεύεται η συμμετοχή στις διαδικασίες της ΝΤ Μethod προσώπων που:
  Λαμβάνουν περιστασιακά ή σε τακτική βάση ναρκωτικές, ναρκοληπτικές ή ψυχοτρόπες ουσίες
  Έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας και δεν έχει εγκριθεί η συμμετοχή τους στην ΝΤ Μethod από τον θεράποντα ιατρό τους.
  Έχουν διαγνωστεί με πάθηση ή ασθένεια ψυχιατρικής φύσεως, ανεξαρτήτως αν τους έχει συσταθεί ή αν λαμβάνουν ή όχι φαρμακευτική αγωγή και ανεξαρτήτως αν ευρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση ή όχι.
  Ο Πελάτης είναι καθόλα υπεύθυνος για να ενημερώσει για οποιαδήποτε από τις 3 παραπάνω καταστάσεις στην έναρξη της διαδικασίας, αλλά και σε κάθε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, προκύψει τέτοιο ενδεχόμενο ή περιστατικό ή κατάσταση.
 10. Κατά τη διάρκεια των υπηρεσιών ατομικού χαρακτήρα όλες οι πληροφορίες έχουν απολύτως εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα μόνα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται είναι εκείνα που βοηθούν την NTM να επικοινωνεί με τον πελάτη (όνομα, τηλέφωνο, email) και οτιδήποτε έχει να κάνει με το ιστορικό αγορών του για υπηρεσίες της NTM. Κανενός άλλου τύπου προσωπικά στοιχεία δεν αποθηκεύονται. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενημέρωση των ατόμων σχετικά με νέες υπηρεσίες της NTM και δεν δίνονται σε τρίτους.
 11. Εξαίρεση στην παράγραφο 7, αποτελούν οι ομαδικές υπηρεσίες, στις οποίες είναι αδύνατο λόγω της φύσης τους να είναι “εμπιστευτικές”. Τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να είναι:
  Ομαδικά σεμινάρια μέσω διαδικτύου
  Workshops με συμμετοχή περισσότερων των δύο προσώπων
  Σεμινάρια – Διαλέξεις με φυσική παρουσία περισσότερων των δύο προσώπων
 12. Η NT Method έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση Υπηρεσιών ή και υλικού σε οποιονδήποτε θεωρεί ότι δεν μπορεί να βοηθηθεί στα πλαίσια των σκοπών της NT Method.
 13. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν ανήλικοι στις υπηρεσίες της NTM.
 14. Η αποδοχή οποιασδήποτε υπηρεσίας της NT Method, είτε αυτή παραδίδεται μέσω διαδικτύου, είτε προσωπικά (με φυσική παρουσία) που προέρχεται από το δίκτυο της NT Method, καθορίζει τις προδιαγραφές και τους όρους της υπηρεσίας του κόστους καθώς και του είδους της συμμετοχής του Πελάτη.
 15. Η αποδοχή των όρων της παρούσας αποτελεί απόδειξη ότι ο Πελάτης έχει μελετήσει προσεκτικά και αποδέχεται πλήρως τόσο την ίδια την υπηρεσία όσο και τους Όρους Χρήσης και τα Πνευματικά Δικαιώματα.

 

Όροι Χρήσης – Οικονομικά

 1. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την τιμή που εκ των προτέρων καθορίζεται και του γνωστοποιεί η NT Method για κάθε Υλικό ή Υπηρεσία που λαμβάνει και του παρέχεται, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, όπως ορίζει η νομοθεσία.
 2. Αν ο Πελάτης αποφασίσει να διακόψει μια υπηρεσία που δεν έχει εξοφληθεί, θα πρέπει να εξοφλήσει την αξία της υπηρεσίας που έχει λάβει αναλογικά.
 3. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν είναι συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις και δεν τηρεί τους οικονομικούς όρους που έχει αποδεχτεί, τότε η NT Method διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει/αρνηθεί τη συμμετοχή του στην παρεχόμενη υπηρεσία και σε οποιαδήποτε άλλη στο μέλλον, καθώς και την διακοπή πρόσβασης σε οποιοδήποτε Υλικό (φάκελο, κλπ) ακόμη και στο Υλικό που παρέχεται ως “συνδρομητικό” και αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της.
 4. Η NT Method δεν είναι υποχρεωμένη να παραδώσει καμία Υπηρεσία ή Υλικό πριν την επαλήθευση εκ μέρους της, της πλήρους οικονομικής καταβολής κάθε επιμέρους ποσού που έχει ορίσει για την εκάστοτε Υπηρεσία ή Υλικό.

 

Όροι Χρήσης – NTM Coaching

 1. Ο Πελάτης κατανοεί ότι η συμβουλευτική, το coaching, το mentoring αποτελεί μια υποκειμενική Υπηρεσία, και δεν περιέχει έμπρακτα ή απαραιτήτως μετρήσιμα αποτελέσματα. Τα κέρδη βρίσκονται σε πολλά επίπεδα και μπορεί να εμφανιστούν καιρό μετά την παράδοση της υπηρεσίας, και ανάλογα με τους αρχικούς στόχους που συμφωνήθηκαν.
 2. Ο Πελάτης δέχεται και συμφωνεί αυτοβούλως να συμμετέχει και δεν δέχτηκε από κανέναν πίεση με οποιονδήποτε τρόπο για αυτό.
 3. Ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στον Coach εκτός συνεδριών, και για θέματα του ενδιαφέροντος της NT Method, μόνο γραπτώς με e mail, εκτός αν ο Coach έχει δώσει κατά την κρίση του, ρητά και συγκεκριμένα, την άδεια για άλλη μορφή επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνο).
 4. Ο Πελάτης δέχεται και δηλώνει ότι δεσμεύεται να ακολουθεί τις παρακάτω προϋποθέσεις για να γίνεται δεκτός στις ασκήσεις και Διαδικασίες κατά τη διάρκεια του NTM Coaching:
 • Να έχει κοιμηθεί επαρκώς και τουλάχιστον 7 ώρες την προηγούμενη νύχτα
 • Να έχει καταναλώσει ικανοποιητική ποσότητα τροφής
 • Να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ 24 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίας
 • Να μην έχει κάνει χρήση οποιασδήποτε παραισθησιογόνας, ναρκωτικής ή εθιστικής ουσίας τουλάχιστον 2 μήνες πριν την έναρξη της συνεδρίας
 • Να μην έχει λάβει παυσίπονο ή αναλγητικό για τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την συνεδρία
 1. Ο Coach είναι υπεύθυνος για τη σωστή και πλήρη παράδοση της υπηρεσίας στον Πελάτη, κατά τις ημέρες και ώρες που έχουν από κοινού συμφωνηθεί.
 2. Δεν επιτρέπεται η χρήση τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά τη διάρκεια μια συνεδρίας. Κατά την διεξαγωγή οποιασδήποτε διαδικασίας ή εφαρμογής της NT Method (συμπεριλαμβανομένου και του NTM Coaching), όλες οι πληροφορίες έχουν απολύτως εμπιστευτικό χαρακτήρα.

 

Όροι Χρήσης – Μαθήματα μέσω Διαδικτύου

 1. Ο Πελάτης που συμμετέχει σε ένα Μάθημα, λαμβάνει την υπηρεσία σε συγκεκριμένες και προκαθορισμένες ώρες και μέρες, όπως προβλέπεται από την ιστοσελίδα παρουσίασης του μαθήματος.
 2. Η συμμετοχή του Πελάτη γίνεται μόνο μέσω διαδικτύου και δεν υπάρχει υποχρέωση οποιασδήποτε άλλης παροχής από την NT Method.
 3. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να θέσει ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της ζωντανής παράδοσης σε κάθε συνεδρία του μαθήματος. Ο εισηγητής/Coach θα προσπαθήσει να απαντήσει στις περισσότερες από αυτές, καθώς και σε εκείνες που θεωρεί κατά την κρίση του ότι βοηθούν και τους άλλους συμμετέχοντες.
 4. Ο εισηγητής/Coach δεν είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Ο λόγος είναι ότι σε μαθήματα τέτοιας φύσεως οι Πελάτες ταυτόχρονα μπορεί να είναι πολλοί και οι ερωτήσεις ακόμα περισσότερες. Ο εισηγητής/Coach επιλέγει κατά την κρίση του ποιες ερωτήσεις θα απαντηθούν με σκοπό τη βέλτιστη κατανόηση και το όφελος όλων των συμμετεχόντων.
 5. Για την συμμετοχή σας σε ένα μάθημα, από πλευράς υλικού εξοπλισμού χρειάζεστε:
  Ένα τερματικό (ηλεκτρονικός υπολογιστής)
  Μια σύνδεση στο ιντερνέτ
  Ακουστικά (αν ο υπολογιστής δε διαθέτει ενσωματωμένο ήχο)
 6. Ο Πελάτης δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα περιουσιακής, οικονομικής ή άλλης φύσης επί των ιδεών, πληροφοριών ή άλλων αγαθών που παρουσιαστούν/χορηγηθούν με οποιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια ενός Μαθήματος, οι οποίες όλες αποτελούν αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία του Δημιουργού.

 

Προσωπικά Δεδομένα – Διατήρηση Απορρήτου

 1. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική νέα ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.
  Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τους νόμους 2774/1999, 3471/2006 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, και 02/58/ΕΚ) για την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών, καθώς και στις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 2. Σε κάθε περίπτωση η NT Method διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης του Πελάτη είτε άμεσα είτε μέσω της ιστοσελίδας και μέσα στο υφιστάμενο κάθε φορά νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/Πελάτης δε συμφωνεί με τους παρόντες όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων οφείλει να μην επισκέπτεται την ιστοσελίδα.
 3. Η NT Method συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει αυτόβουλα ο επισκέπτης/Πελάτης κατά τη χρήση των υπηρεσιών του και για τους σκοπούς που περιγράφονται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και του παρόντος. Η χρήση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη ειδική έγγραφη συγκατάθεση του επισκέπτη/Πελάτη, ο οποίος έχει δικαίωμα να άρει τη συγκατάθεσή του αυτή οποτεδήποτε, κατόπιν έγγραφης αίτησης. Η NT Method δε συλλέγει πληροφορίες για τους επισκέπτες/Πελάτες του από άλλες πηγές, όπως δημόσια αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς.
 4. Η NT Method δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/Πελατών του σε κανένα τρίτο φορέα. Η NT Method μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο αν έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/Πελατών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την NT Method έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα που έχουν καταθέσει σε αυτήν μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς αυτό. Τα προσωπικά δεδομένα επιτάσσεται να δοθούν στις δημόσιες αρχές μόνο λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
 5. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη. Η NT Method τηρεί με αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας, ενώ παράλληλα εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που τηρούνται στα αρχεία του από παράνομη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη, τροποποίηση, ακούσια καταστροφή. Η NT Method δε φέρει καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία του, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης, που επιφέρει ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, θετική ή αποθετική, στον επισκέπτη/Πελάτη, λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο της ίδιας.
 6. Ο επισκέπτης/Πελάτης δικαιούται να ενημερωθεί σχετικά με το εάν τα προσωπικά του δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την NT Method. Η σχετική αίτηση οφείλει να συνταχθεί εγγράφως και να αποσταλεί στη διεύθυνση της εταιρείας, μαζί με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει με βεβαιότητα η ταυτότητα του αιτούντος, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις αποφάσεις της αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η NT Method υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών, αποστέλλοντας ταυτόχρονα δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος, που τυχόν τηρούνται στο αρχείο του. Ο επισκέπτης/Πελάτης δικαιούται να προβάλει εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων του. Ειδικότερα μπορεί να ζητήσει εγγράφως τη διόρθωση, προσωρινή μη χρήση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή ακόμα και διαγραφή τους, ακολουθώντας τη διαδικασία του παρόντος εδαφίου.
 7. Η NT Method συλλέγει προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/Πελάτη, τα οποία αναγνωρίζονται αυτόματα από το διακομιστή του δικτύου του (web server), όπως είναι η διεύθυνση IP, το όνομα χώρου (domain name), καθώς και πληροφορίες σχετικά με το σύστημα του Η/Υ του. Τα δεδομένα όμως αυτά δε σχετίζονται σε καμία περίπτωση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Συλλέγονται αυτόματα, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του επισκέπτη/Πελάτη και σχετίζονται με την ορθή λειτουργία του συστήματος, καθώς και με την εξαγωγή στατιστικών επισκεψιμότητας.
 8. Οπουδήποτε περιλαμβάνονται links (σύνδεσμοι), μέσα στον επίσημο ιστότοπο της NT Method (ntmethod.gr), προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η NT Method για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/μελών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.