Η NT Method, ή αλλιώς NTM είναι μια μελέτη γύρω από τη ζωή και τον άνθρωπο που εξηγεί, με απλό τρόπο, γιατί κάνει ό,τι κάνει και παρέχει εργαλεία και γνώσεις ώστε κανείς να μπορέσει να βελτιώσει, να επιδιορθώσει και να σχεδιάσει από την αρχή τη ζωή του.

Ο μελετητής της NTM καλείται να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που μαθαίνει, για να αλλάξει την πραγματικότητα που βιώνει και να βοηθήσει άλλους ανθρώπους στο περιβάλλον του να βελτιώσουν την δική τους ζωή.

Η ζωή και οι διάφορες δραστηριότητες της δεν χρειάζεται να αποτελούν μυστήριο. Ένας άνθρωπος μπορεί να αυξήσει σημαντικά την κατανόηση του, και να είναι πιο ευτυχισμένος και πιο ικανός. Μπορεί να ανέλθει μόνιμα και σταθερά, σε υψηλότερες και καλύτερες καταστάσεις ύπαρξης.

Ο πιο διαδεδομένος επαγγελματικός τρόπος εφαρμογής είναι το NTM Coaching, μια ειδική μορφή coaching και συμβούλευσης, που χρησιμοποιεί θεωρία και πρακτική, για να βοηθήσει τον ασκούμενο (coachee) να αλλάξει επίπεδο συνειδητότητας. Η τεχνική που έχει αναπτυχθεί ονομάζεται Ψυχοαναλυτικός Διαλογισμός (Psycoanalytic Meditation ή PAM). Στα αρχικά στάδια ο ασκούμενος, εξασκεί τον Συνεργατικό Ψυχοαναλυτικό Διαλογισμό, καθώς αποτελεί γεγονός ότι η συνδυασμένη προσπάθεια του ίδιου και του Coacher, υπερνικούν την δύναμη του υποσυνείδητου του ατόμου.

Παρ’ όλο που η γνώση και τα δεδομένα είναι πολύτιμα και η μελέτη τους μπορεί από μόνη της να είναι θεραπευτική για ένα άτομο, εκείνο που κάνει την μεγάλη διαφορά είναι οι ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις και διαδικασίες.

Ορισμός του όρου “NT Method”

Η λέξη “μέθοδος” ορίζεται από το λεξικό ως εξής: σύνολο κανόνων ή ενεργειών για την επίτευξη ενός σκοπού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιούμε τη λέξη μέθοδος για το σύνολο της θεωρητικής και πρακτικής ύλης, επειδή πρόκειται για ιδέες και ενέργειες που οδηγούν σε συγκεκριμένους σκοπούς και αποτελέσματα.

Τα γράμματα “ΝΤ” προέρχονται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων του ονόματος του δημιουργού αυτής της μεθόδου, ώστε να είναι διακριτή από άλλες μεθόδους που υπάρχουν.

Σκοπός της NTM

Ο Ιδρυτής της NT Method έγραψε:

“Αποστολή της NT Method είναι να χρησιμοποιείται από το άτομο (και την ομάδα) για να βελτιώνει μόνιμα και σταθερά την ικανότητα του να κατανοεί και να χειρίζεται αποτελεσματικά τη ζωή, να αυξάνει την αυτογνωσία και τη συνείδηση του, και να ανέλθει σε νέες, επιθυμητές και πιο ευχάριστες πραγματικότητες.”

Πώς γίνεται η πρακτική εξάσκηση

Από τη διεθνή έρευνα σε θέματα συνειδητότητας, εκμάθησης και άλλες σχετικές λειτουργίες του εγκεφάλου, και σε συνδυασμό με την μελέτη που έγινε στην NTM γνωρίζουμε ότι για να συμβούν σημαντικές αλλαγές στο άτομο κάτι θα πρέπει να επενεργήσει και στα 3 βασικά τμήματα της διάνοιας, ώστε να έχει διάρκεια: Συνειδητό, Υποσυνείδητο και Ασυνείδητο.

Οι “Διαδικασίες” είναι ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις που επιδρούν και στα 3 αυτά επίπεδα. Για όσους έχουν ασχοληθεί με παραδοσιακό διαλογισμό, τη γιόγκα ή γνωρίζουν τι σημαίνει “aha moment”, “συνειδητοποίηση”, “alpha, theta, delta waves”, “flow / state”, κ.λπ., ας γνωρίζουν ότι οι Διαδικασίες προκαλούν της ίδιας φύσης φαινόμενα, μετρήσιμα και απαράλλαχτα. Είναι ιδιαίτερα απλές, σε βαθμό που φαντάζουν σχεδόν “ανόητες”, αλλά είναι εξαιρετικά ισχυρές.

Τα βασικά εμπόδια, τα οποία και χειριζόμαστε κατά τη διάρκεια των πρακτικών εφαρμογών είναι:

 • Έμφυτη τάση στασιμότητας
 • Προσπάθεια διατήρησης της πραγματικότητας μας
 • Κοινωνική εκπαίδευση
 • Ταυτότητες άλλων προσώπων
 • Ισχύς του περιβάλλοντος
 • Φόβος του άγνωστου (κίνδυνος)
 • Φόβος της αποτυχίας
 • Φόβος κοινωνικής επίκρισης
 • Φόβος του θανάτου
 • Φόβος μη βλάψουμε (ανησυχία μη γίνουμε δυνατοί)
 • Ντροπή

Το θεμελιώδες πράγμα που θα μάθεις μελετώντας την NT Method είναι Ποιος Είσαι.

Με τι ασχολείται η NT Method;

Η NT Method έχει θεωρία, που είναι εξαιρετικά ακριβής και χρηστική. Διαχωρίσαμε την εμπειρία της ζωής σε περιοχές σύμφωνα με την κοινή λογική. Η NTM, στη μορφή που έχει σήμερα ασχολείται κυρίως (αλλά όχι μόνο) με τέσσερις (4) περιοχές. Αυτές είναι:

Περιοχή του Εαυτού

Το άτομο βελτιώνει τη ζωή του μέσω της ατομικότητας τους, μέσω της διαφορετικότητας του, την επίγνωσης του Εαυτού, των προσωπικών επιλογών και της φροντίδας της υγείας και της εμφάνισης του.

Υπάρχουν 4 τομείς σε αυτή την περιοχή:

 1. Η ομάδα των Βασικών Αναγκών (τροφή, στέγη, ένδυση, καθαριότητα)
 2. Στόχοι και Σκοποί του ατόμου (φιλοδοξίες, τρόπος ζωής / lifestyle, στρατηγική)
 3. Υγεία (διατροφή, άσκηση, διαχείριση άγχους, ύπνος, ιατρικές καταστάσεις, κ.λπ.)
 4. Εμφάνιση (υγιεινή, ντύσιμο, άκρα-μαλλιά-σωματική διάπλαση, κ.λπ.)

Σε αυτή την περιοχή εργαζόμαστε όταν το άτομο επιθυμεί:

 • Να αναπτύξει την πνευματική του κατάσταση
 • Να χειριστεί δυσάρεστες αναμνήσεις
 • Να βελτιώσει συγκεκριμένες ικανότητες όπως αντίληψη, προσοχή, συναισθηματική νοημοσύνη, έλεγχο, συναισθηματικό αυτοέλεγχο, αποδιοργάνωση, κ.α.
 • Να βελτιώσει την απόδοση του στον επαγγελματικό στίβο, και να διεκδικήσει καλύτερες ευκαιρίες και/ή διαφορετικά εισοδήματα
 • Να απαλλαγεί από το χρόνιο άγχος
 • Να αυξήσει και να διατηρήσει το επίπεδο ευχαρίστησης και ικανοποίησης που αντλεί από τη ζωή
 • Να ανακαλύψει Ποιος πραγματικά Είναι, και ποιος είναι ο Βασικός του Σκοπός

Περιοχή των Σχέσεων (κοινωνικότητα)

Σε αυτή την περιοχή έχουμε 3 διακριτές υποομάδες:

 1. Η ομάδα των Προσωπικών Σχέσεων (φλερτ, σεξ, αναπαραγωγή, γάμος)
 2. Η ομάδα των Παιδιών (ανατροφή, εκπαίδευση, σχέσεις οικογένειας)
 3. Η ομάδα των Κοινωνικών Σχέσεων (φίλοι, γνωστοί, κοινωνική ιεραρχία, κ.λπ.)

Στην πρώτη ομάδα εξετάζουμε τις δραστηριότητες του ατόμου σχετικά με το σεξ, τις επιλογές του και τις ιδέες που έχει σχετικά με αυτό. Εξετάζουμε επίσης τις ιδέες του για το άλλο φύλο, το κατά πόσο είναι ελκυστικό, αν μπορεί να δημιουργεί και να συντηρεί καλές και δυνατές σχέσεις και τη σχέση του με τον σύντροφο του σε μια σχέση ή ένα γάμο.

Στη δεύτερη ομάδα εξετάζουμε την ανατροφή των παιδιών, την φροντίδα τους καθώς και τις σχέσεις των γονιών μαζί τους. Εξετάζουμε επίσης τις ικανότητες και δυσκολίες που μπορεί να έχουν τα ίδια σε σχέση με τον έξω κόσμο.

Στην τρίτη ομάδα εξετάζουμε τις κοινωνικές δεξιότητες του ατόμου, την ικανότητα του να αποτελεί ένα σημαντικό μέλος μιας ομάδας και τους τρόπους αξιοποίησης αυτών των δυνατοτήτων. Η γνώση και η χρήση των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι πολύ σημαντικές στην επίτευξη των στόχων μας. Το άτομο βελτιώνει τη ζωή του μέσα από την ομάδα και για χάρη της ομάδας. Η κοινωνικότητα είναι έμφυτο χαρακτηριστικό του homo sapiens και ως τέτοιο διαθέτει μεγάλη επίδραση στη ζωή κάποιου.

Περιοχή του Φυσικού Σύμπαντος

Μια περιοχή που συνήθως δεν εξετάζουμε και πάρα πολύ και η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι η περιοχή του φυσικού σύμπαντος. Το φυσικό σύμπαν αποτελείται στην ουσία από Χώρο, Χρόνο, Ενέργεια και Ύλη.

Η σχέση και οι ιδέες που έχει ένα άτομο σχετικά με αυτά καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα του να επιβιώνει επιτυχώς και αποτελούν δείκτη πνευματικής υγείας. Είναι αδύνατο να περιγράψουμε πόσο σημαντικό είναι για τον ασκούμενο να εξοικειωθεί επαρκώς με τον χειρισμό, τη δημιουργία και την καταστροφή αυτών των στοιχείων, καθώς ότι κάνουμε στη ζωή καθημερινά περιπλέκει Ύλη και Ενέργεια.

Περιοχή της Συνειδητότητας

Μια περιοχή που ανήκει σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα στον άνθρωπο, και η οποία περιγράφει τις ανώτερες λειτουργίες της ανθρώπινης διάνοιας. Το θεμέλιο αυτής της περιοχής είναι η συνείδηση, δηλαδή η επίγνωση της επίγνωσης.

Αντικείμενα αυτής της περιοχής είναι κυρίως έννοιες όπως η ηθική, η λογική, η αισθητική, η φαντασία, η αυτοβουλία, η πίστη, κ.λπ. Φυσικά από κάθε μία από αυτές τις έννοιες ξέρουμε ότι μπορεί να επηρεαστεί ολοκληρωτικά η ζωή ενός ανθρώπου.

Δουλεύοντας με αυτή την περιοχή γίνονται θαύματα!

Γιατί και Πώς αναπτύχθηκε

Όλα ξεκίνησαν ένα ζεστό καλοκαίρι, σε ένα δάσος. Εκεί είχα την πρώτη συνειδητοποίηση, η οποία έμελλε να μου αλλάξει τη ζωή για πάντα. Βλέπετε είχα μια εκπληκτική εμπειρία διευρυμένης συνείδησης, απόλυτα καθαρής σκέψης και υπέρμετρης γαλήνης. Το φαινόμενο διήρκεσε στην ίδια ένταση για τουλάχιστον 2-3 μήνες. Θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να σταματήσω να βλέπω τα πάντα λες και ήταν η πρώτη φορά που τα κοιτούσα. Άνθρωποι, αντικείμενα, χρώματα, ήχοι, υφές, γεύσεις, συναισθήματα, όλα ήταν τόσο έντονα και τόσο ενδιαφέροντα!

Συνειδητοποίησα πολλά σημαντικά πράγματα τότε, και άρχισα να γεμίζω τετράδια με αυτά. Επίσης άρχισα να διαβάζω ποικίλα βιβλία και θέματα. Στο σχολείο, φαινομενικά ξαφνικά, οι βαθμοί μου βελτιώθηκαν και έγινα ιδιαίτερα δημοφιλής την χρονιά που ήρθε, χωρίς να προσπαθήσω για κάτι τέτοιο. Ξαφνικά μπορούσα να καταλάβω από που έρχονταν οι λέξεις (ετυμολογία) χωρίς ποτέ μου να έχω μελετήσει κάτι τέτοιο. Αργότερα κατάλαβα από που ερχόντουσαν όλα αυτά τα φαινόμενα, αλλά τότε ήταν απλά μαγικά!

Φυσικά, αυτό που κέρδισα περισσότερο απ’ όλα τα άλλα είναι η ακατανίκητη επιθυμία να κατανοήσω τον άνθρωπο, ώστε να ξεκλειδώσω αυτές τις εμπειρίες και για άλλους ανθρώπους. Και κάπως έτσι το ο Σκοπός βρέθηκε, και το ταξίδι ξεκίνησε.

Βλέπετε, ο άνθρωπος μπορεί να είναι ευτυχισμένος, και δεν χρειάζεται να ζει μια ζωή απλά επιβιώνοντας και υπομένοντας τις μέρες μέχρι να “ξεκουραστεί”.

Το να βλέπεις τη ζωή σαν “πρόβλημα” που σου συμβαίνει, είναι μια παρανόηση που με το NTM Coaching μπορεί να ανακαλυφθεί και να εξαλειφθεί για πάντα.

Τι δεν είναι η NT Method

Εφόσον συζητάμε τι είναι η NTM, καλό είναι να πούμε και τι δεν είναι, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα γίνει κάποια σύγχυση. Έτσι λέμε ότι η NTM υποστηρίζει ότι:

 • Δεν είναι κάποια μορφή ψυχοθεραπείας
 • Δεν είναι επιστήμη
 • Δεν είναι ιατρική
 • Δεν είναι φιλοσοφία
 • Δεν είναι δόγμα, μυστικισμός ή μαγεία
 • Δεν είναι η γνώμη του Ιδρυτή

Η NTM είναι απλά μια μέθοδος αυτοβελτίωσης των ατόμων, προέρχεται από τη συστηματική παρατήρηση του Νάσου Θεοδοσόπουλου πάνω στον Άνθρωπο, της Συνείδηση και τη Ζωή. Είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται σε αυτή τη συστηματική και επίσημη μορφή και η πρώτη φορά που διατίθεται δημόσια.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας ΕΔΩ.