Να προτιμάτε πάντα την γραπτή επικοινωνία. Διαβάζω πάντοτε όλα τα μηνύματα.
Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο μόνο αν είναι ανάγκη. Οι ώρες επικοινωνίας είναι 10:00 – 18:00.

Μη διστάσετε να στείλετε και τις επιτυχίες, τα κέρδη και τις ιστορίες σας.

Σχετικά με: